לפטופ משלך (הרמבלוג):

מחשבות של אימא כותבת, על פתיחת עסק עצמאי, והחיים במשמרת השלישית (22:00 עד 1:00 בלילה).